[Polycom 1.4] Create Conference profile on MCU Polycom RMX | Tạo Hồ sơ Cuộc họp trên MCU

Create Conference profiles on MCU Polycom RMX: Tạo Conference Profile là việc ta định nghĩa những thuộc tính như băng thông, mã hóa, thời gian duy trì cuộc họp,… Những thuộc tính này sẽ được gán cho các Conference Room. Khi những End-point hay những user thực hiện video call đến Conference Room sẽ sử dụng những thuộc tính có trong Conference Profiles mà chúng ta đã tạo trên MCU Polycom RMX appliance.
Để tạo Conference Profiles trên MCU Polycom RMX appliance chúng ta sẽ sử dụng công cụ quản lý tập trung các MCU là RMX Manager.

Để thực hiện bài lab Create Conference profiles on MCU Polycom RMX các bạn cần thực hiện các bài ở Phần 1,2 và 3 trước nhé.

Các bước triển khai MCU Polycom RMX Virtual Edition bao gồm:

 1. Deploying rmx virtual edition
 2. Install Polycom RMX appliance
 3. RMX Local Web Client(RMX Manager)
 4. NTP MCU Polycom RMX Virtual edition
 5. Conference Profile MCU Polycom RMX Virtual edition
 6. Create Conference Room

Các bước thực hiện tạo Conference Profiles MCU Polycom RMX như sau:

Trên giao diện của RMX Manager các bạn vào bên tay trái dưới cùng và chọn “RMX Management” và chọn biểu tượng như hình dưới đây.

Sau đó Right-Click trên cửa sổ RMX01-HCM Conference Profiles và chọn “New Profile”.

Tiến hành đặt tên cho Conference Profile trong phần Display Name
Phần Display Name là thông tin ROOM sẽ hiển thị.

 • Display Name: it.tandbrvt.com

Line Rate: Là bandwidth (băng thông) đường truyền bạn muốn sử dụng cho ROOM video conference này.
Mình sẽ sử dụng băng thông cho Conference Profile này là 1024 Kbps.

Phần Conference Mode: chọn CP (Continuous Presence) là chế độ hội nghị truyền hình sử dụng.
Routing Name: TANDBRVT.COM. Đặt tên trong Routing Name cho Conference Profile này.

Advanced:

 • Check vào Packet Loss Compensation để có thuật toán xử lý khi video conference bị packet loss.
 • Enable FECC: Tính năng này cho phép người dùng điều khiển End-point hay camera của bên điểm kết nối remote video Conference. Enable tính năng này nếu bạn muốn kiểm soát các Camera đầu cuối.

Menu Gathering Settings:
Bỏ dấu check trong mục “Enable Gathering Phase”.

Video Quality

Content Protocol: H.264 HD: Chọn giao thức sử dụng trong Video Conference: H264 HD và Bỏ chọn Send Content to Legacy Endpoints.

Menu “Video Settings”

Chỉnh sửa layout để hiển thị trên màn hình của các Site gọi cho nhau.
Bạn có thể chỉnh sửa layout cho Conference Profile theo ý của bạn ở dưới checkbox “Auto Layout”.

Ở menu “Audio Settings”
Auto Mute Noisy Endpoints: Nên tắt chế độ “noisy endpoint” trong trường hợp để gần nhau.

Menu Skins
Chọn layout giao diện cuộc họp cho Conference Profiles mà bạn muốn sử dụng.

Ở menu Site Names:
Display mode: One

 • Để hiển thị thông tin các site, các End-point tham gia vào Video Conference
 • Các bạn có thể chỉnh vị trị, tên… của site tham gia video conference.
 • Preview: Sau khi chỉnh các thông vị trí, tên… của Site Names. Bạn có thể nhìn xuống phần Preview để biết vị trí và kích thước của Site Name mà bạn đã cấu hình hiển thị trên màn hình Conference như thế nào.

Như vậy chúng ta đã tạo xong một video Conference Profile là “it.tandbrvt.com” với băng thông sử dụng là 1024 Kbps.

Phần tiếp theo: 1.5. Khởi tạo phòng hội nghị | Create Conference Room on MCU Polycom

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *