[Polycom 1.3] RMX Local Web Client (RMX Manager) | Hướng dẫn sử dụng RMX Manager

Ở phần trước chúng ta đã cài đặt và cấu hình thành công cho server MCU Polycom RMX Appliance.

Các step deploy MCU Polycom RMX Virtual Edition bao gồm:

 1. Deploying rmx virtual edition
 2. Install Polycom RMX appliance
 3. RMX Local Web Client (RMX Manager)
 4. NTP MCU Polycom RMX Virtual edition
 5. Profiles MCU Polycom RMX Virtual edition
 6. Create Conference Room

Phần này (Phần 3: RMX Local Web Client (RMX Manager) và Phần 4: NTP MCU Polycom RMX Virtual edition) chúng ta sẽ cài đặt RMX Manager để quản lý các MCU Polycom và sử dụng RMX Manager để cấu hình cho các MCU Polycom như cấu hình IP, NTP,…

RMX Local Web Client – RMX Manager

Để cấu hình MCU polycom RMX Virtual edition các bạn sử dụng web Browser hoặc công cụ RMX manager EMA.

Nếu sử dụng web để cấu hình MCU Polycom RMX Virtual Edition thường chứng ta sẽ bị lỗi.

Nên sử dụng RMX local Web Client (RMX manager) để cấu hình Polycom RMX Appliance.

Download RMX Manager EMA tại đây:

https://www.poly.com/us/en/support/products/video-conferencing/rmx-series/rmx-2000

Để chạy RMX Manager EMA các bạn chọn “Deploy” và chọn “install”.

Đợi chút để cài RMX Manager 8.6.4

Sau khi cài đặt xong RMX manager chúng ta sẽ tiến hành add các MCU Polycom vào tỏng RMX Manager để quản lý và cấu hình tập trung cho các MCU Polycom này.
Để kết nối vào MCU Polycom RMX các bạn click vào biểu tượng như hình dưới.

Khai báo thông tin cho MCU Polycom RMX Virtual Edition đã cài đặt ở trên.

 • MCU Name: Hostname của MCU (Tên tùy chỉnh)
 • MCU IP: có thể điền IP address hoặc FQDN của MCU Polycom RMX Virtual Edition. (MCU trung tâm TA 10.56.99.6)
 • Port: 443 hoặc 80. MCU Polycom RMX sử dụng port 443/80 để kết nối
 • Username: Liên hệ Trung tâm để nhận.
 • Password: Liên hệ Trung tâm để nhận..

Chọn vào MCU Polycom RMX vừa được add vào RMX Manager EMA và chọn biểu tượng Connect như hình để RMX Manager EMA kết nối với MCU Polycom RMX EMA.

Nếu trạng thái của MCU Polycom Virtual Edition giống như hình dưới đây có nghĩa là bạn đã connet RMX Manager tới MCU Polycom thành công.

Góc bên phải dưới cùng “Port Usage: Video (HD) 0/0 ” đây chính là license số điểm kiểm nối mà MCU này có. Hiện tại mình chưa add license cho MCU Polycom RMX Virtual Edition nên bạn sẽ thấy Port Usage: Video (HD) 0/0.

Mình sẽ add license cho MCU Polycom RMX thông qua Access Director Appliance sau.

Đối với IT các tỉnh không cần quan tâm đến thao tác add license.

NTP MCU Polycom RMX Virtual edition

Trên giao diện quản lý Polycom RMX Manager vào phần “Setup → RMX Time” để cấu hình NTP cho MCU Polycom RMX Virtual Edition.

Điền IP address của NTP server mà bạn muốn MCU Polycom RMX Virutal Edition đồng bộ với NTP Server.

 • Use NTP server: Check vào check box này để cấu hình NTP server.
 • 10.56.99.6 Status: connecting. server MCU Polycom RMX đã đồng bộ thời gian với server NTP 10.56.99.6 thành công.

Phần tiếp theo: 1.4. Tạo Hồ sơ cuộc họp với RMX Manager | Create Conference profile on MCU Polycom RMX

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *