[Polycom 1.1] Triển khai MCU Polycom RMX Virtual Edition

Polycom RealPresence Collaboration Server (RMX) Conference Platform hay còn gọi là MCU là một ứng dụng cầu nối hội nghị truyền hình đa điểm.
MCU (Multipoint Control Unit) là thiết bị giúp kết nối các đầu, cuối và tạo lập cuộc gọi, truyền/nhận hình ảnh giữa các điểm cầu với nhau chính là thiết bị quản lý đa điểm.
Trong 1 hội nghị truyền hình có N điểm, nếu truyền theo phương pháp point-to-point ( 1 điểm cầu với 1 điểm cầu) thì mỗi điểm cầu sẽ phải truyền N-1 các điểm còn lại và nhận lại số lượng hỉnh ảnh tương ứng. Điều này làm cho băng thông tại các điểm cầu phải rất lớn.
Vì vậy, cần đến 1 thiết bị MCU (Multipoint Control Unit) là thiết bị trung tâm gọi làm nhiệm vụ nhận hình ảnh từ các điểm cầu và chuyển lại cho các điểm cầu khác. Khi đó mỗi điểm cầu chỉ cần truyền hình ảnh đi 1 lần duy nhất.

Các bước triển khai MCU Polycom RMX Virtual Edition bao gồm:

1. Deploying rmx virtual edition

2. Config Polycom RMX appliance

3. RMX Local Web Client (RMX Manager)

4. NTP MCU Polycom RMX Virtual edition

5. Profiles MCU Polycom RMX Virtual edition

6. Create Conference Room

Deploying MCU Polycom RMX virtual edition

Ở đây mình sẽ deploy RealPresent Platform trên môi trường ảo hóa VMware vSphere 6.

Sử dụng vSphere Client login vào vCenter và chọn “deploy OVF Temaplate…” để tiến hành deploy Polycom RMX appliance trên một VMware ESXi Host.

Chọn source chứa file “.OVA” dùng để deploy Polycom RMX appliance.

Sau đó chọn “next” qua bước tiếp theo.

Trong phần “OVF Template Details” các bạn có thể thấy thông tin chi tiết của Polycom RMX appliance được deploy trên VMware ESXi.

  • Product: RealPresence Collaboration Server, Edition. RealPresence Collaboration server, Edition chính là MCU của Polycom chạy trên nền ảo hóa được deploy trên VMware vSphere 6.
  • Version: 8.3.3.6 là version hiện tại của Polycom RMX Virtual Appliance mà chúng ta deploy.
  • Vendor: Polycom Inc
  • Publisher: Polycom Inc. Được phát hành bởi Polycom
  • Size on Disk: 1.9 GB. Dung lượng ổ cứng khi deploy Polycom RMX Virtual Edition là 1.9 GB nếu sử dụng đĩa cứng ảo cho Polycom RMX dạng Thin Provision. Nếu sử dụng loại đĩa cứng ảo là Thick Provisioned cho server Polycom Thick Provisioned thì sẽ ngốn 60 GB dung lượng lưu trữ của Storage.

Đặt tên và chọn Inventory Location cho Polycom RMX Virtual Appliance được deploy trên VMware vSPhere 6.

Chọn Datastore làm nơi lưu trữ cho máy ảo Polycom RMX appliance.

Định dạng ổ cứng cho máy ảo Polycom RMX appliance sử dụng. Mình sử dụng kiểu Thin Provision cho Polycom RMX Virtual Edition cho tiết kiệm không gian lưu trữ của SAN Storage.

Chọn port-group của vSwitch mà vNIC của máy ảo Polycom RMX Appliance sẽ kết nối. Ở đây, Polycom RMX appliance sẽ được kết nối vào vùng INSIDE của hệ thống TEAM-LAB.

Xem lại các thông tin deploy Polycom RMX appliance.

Sau đó chọn “finish” để VMware tiến hành deploy Polycom RMX Virtual Edition trên ESXi Host.

Đợi chút để VMware deploy Polycom RMX virtual Edition.

VMware vSphere đã deploy Polycom RMX Virtual Edition thành công.

Sau khi deploy Polycom RMX Virtual edition trên VMware ESXi thành công. Các bạn thực hiện khởi động máy ảo Polycom RMX Virtual Edition lên.

Phần tiếp theo: 1.2 Install MCU Polycom RMX appliance

4 Trả lời “[Polycom 1.1] Triển khai MCU Polycom RMX Virtual Edition

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *