Phần mềm Phân công giải quyết án ngẫu nhiên

Ngày 15/12/2022, TANDTC đã ban hành Thông tư 01/2022/TT-TANDTC ngày 15/12/2022 về quy định việc phân công Thẩm phán giải quyết, xét xử vụ án, việc thuộc thẩm quyền của Tòa án (gọi tắt là Thông tư 01). Theo đó, Thông tư 01 đã quy định về nguyên tắc, tiêu chí phân công giải quyết án cụ thể, cũng như quy định về phương thức phân công giải quyết án cụ thể trong Hệ thống Tòa án nhân dân.

tandbrvt.com/autophanan

Trong đó, để tạo cơ sở cho việc phân công giải quyết án, Thông tư đã quy định về việc lập danh sách vụ việc, danh sách Thẩm phán (Điều 7) để tạo cơ sở cho việc phân công giải quyết án đối với từng thẩm phán theo các tiêu chí, nguyên tắc luật định.

Theo quy định có 02 phương thức phân công giải quyết án cụ thể là phân công giải quyết án chỉ định và phân công giải quyết án ngẫu nhiên. Riêng đối với việc phân công giải quyết án theo phương thức ngẫu nhiên thì được thực hiện bằng phương pháp thủ công hoặc phương pháp tự động.

Việc phân công giải quyết án, Thông tư đã giao cho Vụ Tổng hợp TANDTC nghiên cứu, xây dựng phần mềm phân công giải quyết án ngẫu nhiên theo phương thức tự động dưới sự hỗ trợ của thiết bị điện tử để áp dụng chung, thống nhất tại các Tòa án.

Hiện nay, thời gian để Thông tư 01 có hiệu lực pháp luật còn rất ngắn nhưng trong khi các hệ thống phần mềm của TANDTC chưa có hỗ trợ cho việc phân công giải quyết án theo phương thức ngẫu nhiên nên dẫn đến việc tổ chức thực hiện các quy định của Thông tư 01 tại các Tòa án địa phương còn lúng túng, chưa được tự động hóa một cách bài bản và khoa học.

Qua thực tiễn công tác và qua nghiên cứu các quy định của Thông tư 01, mình đã code 1 phần mềm giúp hỗ trợ các đơn vị thực hiện thao tác phân công giải quyết án ngẫu nhiên chạy trên nền tảng WEB.

Để sử dụng phần mềm, các bạn truy cập địa chỉ

http://tandbrvt.com/autophanan

Dưới đây là giao diện chính của phần mềm:

Để bắt đầu phân công án, các bạn chọn vào Menu Chế độ phân công:

Tại đây có 03 chế độ hỗ trợ các đơn vị trong việc phân công án:

– Ngẫu nhiên – Đồng xác xuất: Mỗi vụ việc cần phân công, phần mềm sẽ tự động chọn ngẫu nhiên bất kỳ 01 Thẩm phán giải quyết nằm trong danh sách (Không căn cứ theo tỷ lệ vụ việc đang còn xử lý nhiều hay ít).

– Ngẫu nhiên – Có xác xuất tỷ lệ án cũ: Mỗi vụ việc cần phân công, phần mềm sẽ ưu tiên chọn ra các thẩm phán có số lượng vụ việc đang giải quyết ít hơn trong danh sách.

– Ngầu nhiên – Có xác xuất tỷ lệ án cũ và Độ phức tạp án mới: Mỗi vụ việc cần phân công sẽ có mức độ phức tạp khác nhau, phần mềm sẽ căn cứ vào các tiêu chí: Độ phức tạp vụ việc, Số lượng các vụ việc mỗi Thẩm phán đang xử lý để tự động tính toán chọn ra người giải quyết vụ việc.

Sau khi Chọn chế độ, ở mục tiếp theo gồm Danh sách Thẩm phán và Danh sách Vụ việc cần phân công:

– Ở ô Danh sách Thẩm phán: Các bạn nhập theo cấu trúc: Tên Thẩm phán số 1,Số vụ việc đang xử lý, Tên Thẩm phán số 2, Số vụ việc đang xử lý, Tên Thẩm phán số 3, Số vụ việc đang xử lý…) Lưu ý các dữ liệu phân cách nhau bằng dấu phẩy “,”

– Ở ô Danh sách Vụ việc cần phân công: Các bạn nhập theo cấu trúc: Tên vụ 1,Độ phức tạp vụ 1,Tên vụ 2,Độ phức tạp vụ 2,Tên vụ 3,Độ phức tạp vụ 3…) Lưu ý các dữ liệu phân cách nhau bằng dấu phẩy “,” và độ phức tạp được đánh giá từ 1 đến 3: số 1 là vụ việc đơn giản; số 2 là vụ việc trung bình; số 3 là vụ việc hơi phức tạp.

(Lưu ý: Chức năng phân công giải quyết các vụ việc có đánh giá độ phức tạp vẫn đang được xây dựng, vì vậy các bạn có thể tạm thời để độ phức tạp là 1 hết do chưa cần sử dụng)

Sau khi nhập các thông tin, các bạn chọn nút Tải thông tin. Phần mềm sẽ tải và tính toán số liệu, các bạn kiểm tra lại xem số liệu đã được phần mềm đọc đúng hết chưa.

Nếu chuẩn thông tin thì tiếp tục bấm nút Phân công án.

Chờ trong giây lát kết quả phân công giải quyết án sẽ xuất hiện, các bạn hãy bấm tổ hợp phím Ctrl+P để in danh sách đã được phân công giải quyết.

Trên đây là hướng dẫn sử dụng phần mềm phân công giải quyết án ngẫu nhiên.

Phần mềm đang trong giai đoạn thử nghiệm, mình sẽ tiếp tục tinh chỉnh hệ thống để tối ưu hơn cũng như bổ sung thêm các chức năng khác.

Cảm ơn các bạn đã xem! Mọi góp ý về phần mềm vui lòng gửi email đến hoanghiep.toaan@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *