Hướng dẫn sử dụng phần mềm Vmeet

Phần mềm Vmeet Họp trực tuyến Tòa án nhân dân

Tải và cài đặt: TẠI ĐÂY

Sau khi cài đặt phần mềm, tại màn hình Desktop sẽ xuất hiện biểu tượng Softfoundry VMEET.

Nhập tên đăng nhập và mật khẩu đã được cấp

Để tạo cuộc họp mới, Chọn nút CUỘC HỌP

Chọn NEW để tạo cuộc họp mới

Tại bảng Thông tin, nhập các thông tin cuộc họp:

  • Chủ đề cuộc họp
  • Thời gian cuộc họp (Lưu ý độ dài cuộc họp mặc định là 04 giờ)
  • Mật khẩu cuộc họp
  • Description: Chú thích thêm về cuộc họp

Chọn nút Advanced để tùy chỉnh thêm các chức năng

Chọn “Send video to chairman only” để các điểm cầu chỉ gửi Video đến trung tâm, hạn chế tốn băng thông các điểm cầu phụ.

Chọn nút Người tham gia để chọn các đơn vị tham gia cuộc họp

Chọn START NOW để bắt đầu cuộc họp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *