Hướng dẫn nhập lịch công tác trên phần mềm vOffice

Để thực hiện thao tác nhập lịch công tác của ban lãnh đạo vào hệ thống, bạn cần được cấp quyền thực hiện. Vui lòng liên hệ Chuyên viên IT để được cài đặt quyền nhập lịch công tác.

Thao tác cài quyền nhập lịch như sau:

– Chuyên viên IT dùng tài khoản quản trị, vào menu quản trị người dùng, tìm tên tài khoản của thư ký giúp việc lãnh đạo, là người sẽ thực hiện thao tác nhập lịch công tác.

Ví dụ ở đây, mình cài quyền nhập lịch cho tài khoản hieplh.brvt

Thêm mới vài trò Chuyên viên/Thư ký… thuộc đơn vị cấp tỉnh. (Nếu là cấp huyện không có phòng ban nhỏ thì không cần thao tác thêm vai trò này).

Thêm mới vai trò

Bước tiếp theo, Chuyên viên IT vào menu Cấu hình nghiệp vụ, chọn tab Cá nhân, đơn vị nhận lịch. Tại Cây chức năng, nhấn chọn đơn vị sẽ hiển thị lịch (Ví dụ Lịch công tác của Ban lãnh đạo TAND tỉnh BRVT).

Chọn cấu hình nghiệp vụ, chọn đơn vị cần cấu hình.

Sau đó, ở khung bên phải, tại phần Lãnh đạo hiển thị, nhấn dấu “+” để chọn tên Lãnh đạo.

Chọn tên các Lãnh đạo

Sau khi thêm đầy đủ tên các Lãnh đạo, tại phần Lãnh đạo phê duyệt lịch, tiếp tục nhấn dấu “+” để chọn.

Lưu ý: Tại đây, Chuyên viên IT chọn tên Chuyên viên/Thư ký/… sẽ làm nhiệm vụ nhập thông tin lịch. Chú ý, tên của người này phải nằm ở cây “TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”, không được nằm ở bên trong các phòng ban. Nếu không có tên xuất hiện ở đây thì kéo lên trên đọc khúc hướng dẫn thêm vai trò.

Sau đó chọn nút Lưu lại. Như vậy Chuyên viên IT đã cấu hình quyền nhập thông tin lịch công tác cho Thư ký xong.

Chọn nút Lưu lại

TIẾP THEO LÀ PHẦN HƯỚNG DẪN CHO THƯ KÝ GIÚP VIỆC NHẬP THÔNG TIN LỊCH CÔNG TÁC BLĐ

– Thư ký sau khi đăng nhập vào hệ thống, chọn vào logo avatar cạnh họ tên, chọn nút Đổi vai trò.

– Tiếp theo, chọn vai trò Thư ký/Chuyên viên có tên đơn vị là TAND tỉnh.

– Tiếp tục chọn menu Lịch. Chọn tab Đăng ký lịch.

– Tại trang đăng ký lịch, xem lại thông tin của ô Chọn đơn vị hiển thị là đơn vị mình. Sử dụng các nút chức năng Tuần này/Xem tuần sau… để thay đổi thời gian cần nhập lịch. Trên bảng nhập lịch sẽ xuất hiện các biểu tượng dấu “+” màu đen.

– Nhấn vào dấu “+” tại thời gian cần thêm lịch để nhập thông tin.

– Lúc này, cửa sổ thông tin nội dung cần thêm sẽ xuất hiện, bạn hãy nhập đầy đủ các thông tin. (Chú ý: Tại phần chọn người tham gia, bạn nhấn nút dấu “+” để thêm người duyệt lịch)

Chú ý: Tại phần chọn người tham gia, bạn nhấn nút dấu “+” để thêm người duyệt lịch

– Ở cửa sổ chọn người tham gia, bạn tìm tên của chính mình, chọn loại xử lý là phê duyệt. Sau đó bấm nút Chọn.

Bạn tìm tên của chính mình, chọn loại xử lý là phê duyệt

– Sau đó bạn tiếp tục nhấn nút Lưu.

Lúc này trên bảng thời gian sẽ xuất hiện lịch bạn vừa thêm vào (Ở trạng thái màu đỏ – Chưa phê duyệt).

– Bạn tiếp tục nhấn vào nội dung lịch màu đỏ chưa được phê duyệt.

Tại cửa sổ hiện lên, bạn có thể chỉnh sửa lại thông tin nếu muốn. Sau đó bạn chọn nút Phê duyệt để xuất bản lịch.

– Lúc này bảng thời gian các lịch được phê duyệt sẽ hiển thị màu xanh.

– Bạn có thể chọn Tab Lịch tuần lãnh đạo để xem lịch đã được xuất bản.

– Tiếp tục thực hiện nhập các thông tin lịch khác và phê duyệt.

Cảm ơn bạn đã theo dõi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *