Hướng dẫn Nhập dữ liệu Hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức Tòa án trên phần mềm VNPT CCVC

Vừa qua, Bộ Nội vụ có Văn bản số 1037/BNV-VP ngày 29/02/2024 gửi các Bộ, cơ quan Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện Quyết định 893/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước.

Tài liệu này hướng dẫn cho Cán bộ, Công chức, Viên chức Tòa án nhân dân tự cập nhật hồ sơ tự khai của bản thân hoặc dành cho Cán bộ quản lý Hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức nhập liệu hồ sơ cho cán bộ, công chức, viên chức (sau đây viết tắt là CBCCVC).

 1. Quy trình quản lý hồ sơ CBCCVC:
 • Bước 1: CBCCVC đăng nhập, rà soát thông tin, tự khai báo thông tin nhập vào hệ thống (Sau đó có thể xuất thông tin các biểu mẫu SYLL theo quy định).
 • Bước 2: Cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ TAND cấp tỉnh/Cấp cao/Vụ TCCB TAND tối cao tiếp nhận, phê duyệt hồ sơ CBCCVC gửi lên.
 • Bước 3: Lãnh đạo TAND các cấp KÝ SỐ phê duyệt hồ sơ CBCC thuộc đơn vị quản lý.
 • Bước 4: Vụ TCCB TAND tối cao đồng bộ dữ liệu lên hệ thống CSDLQG.

2. Hướng dẫn chi tiết Nhập dữ liệu Hồ sơ CBCCVC:

CBCCVC nhập tên Tài khoản: Số Căn cước công dân; Mật khẩu của tài khoản; Nhập Mã xác thực; Tick chọn vào ô Tôi đã đọc và đồng ý với Điều khoản và chính sách sử dụng của ứng dụng CCVC. Sau đó bấm chọn nút ĐĂNG NHẬP.

Sau khi đăng nhập thành công Lần đầu tiên, hệ thống yêu cầu CBCCVC thay đổi mật khẩu mặc định, bạn hãy tiến hành thay đổi mật khẩu.

Tiếp theo, bạn hãy Tick chọn vào ô Tôi đồng ý với các điều khoản và điều kiện, nhấn nút Đồng ý.

 • CBCC tại màn hình chính của hệ thống, bấm chọn nút SỬA để bắt đầu quá trình nhập khai báo thông tin.

Cán bộ nhập thông tin chung như sau:

 • Thông tin “Loại cán bộ”: Chọn loại cán bộ là Công chức, Viên chức,…
 • Nhập các thông tin khác như: Họ và tên, Tên gọi khác, Giới tính, Ngày sinh
 • Thông tin “Số hiệu CBCCVC”: Nhập số hiệu cán bộ của cơ quan, đơn vị sử dụng CBCCVC nếu người nhập là Cán bộ quản lý hồ sơ, bỏ qua nếu người nhập là Cán bộ tự khai
 • Chú ý: Các thông tin có dấu * là các thông tin bắt buộc nhập
 • Ảnh đại diện: Cho phép chọn file có định dạng ảnh, dung lượng tối đa 10MB

CBCCVC nhập THÔNG TIN CÔNG VIỆC:

 • Thông tin “Đơn vị /Phòng ban”: Chọn cơ quan, đơn vị sử dụng gần nhất với Cán bộ, Công chức, Viên chức (CBCCVC). Cán bộ tự khai không cần nhập thông tin này
 • Kiểm tra và nhập các thông tin công việc, nếu không tìm thấy “Chức danh công việc” trong danh sách thì liên hệ với Cán bộ vụ Tổ chức Cán bộ để thêm Chức danh công việc
 • Nếu có thông tin “Chức vụ” thì bắt buộc điền thông tin “Ngày bổ nhiệm”
 • Chức vụ quy hoạch: Có thể chọn 1 hoặc nhiều chức vụ quy hoạch
 • Thông tin “Người quản lý”: tìm kiếm người quản lý theo mã cán bộ

CBCCVC nhập THÔNG TIN LIÊN HỆ:

 • Thông tin Email: Đây là thông tin bắt buộc nhập, CBCCVC nhập thông tin Email của CBCCVC để nhận các thông báo của hệ thống (không được phép nhập trùng email với các hồ sơ khác)
 • Thông tin di động: Nhập số điện thoại di động gồm 10 chữ số
 • Nhập các thông tin liên hệ khác

CBCCVC nhập THÔNG TIN CHUNG:

 • Số CCCD: Bắt buộc nhập thông tin số CCCD, trường hợp chưa làm CCCD gắn chip và không biết số CCCD, CBCCVC có thể liên hệ với Công an nơi thường trú để lấy số CCCD và nhập lên hệ thống
 • Các trường nhập ngày tháng như Ngày cấp số CCCD, ngày cấp CMND,… yêu cầu nhập định dạng Ngày/Tháng/Năm
 • Thông tin hộ chiếu: Trường hợp là hộ chiếu công vụ sẽ nhập thông tin vào các trường thông tin về hộ chiếu công vụ, trường hợp là hộ chiếu thường sẽ nhập thông tin vào các trường hộ chiếu thường
 • Thông tin Quê quán: Chọn và nhập thông tin quê quán theo đơn vị hành chính hiện nay
 • Quê quán theo hồ sơ gốc: Nhập thông tin Quê quán theo hồ sơ gốc của CBCCVC
 • Thành phần gia đình: Chọn thành phần gia đình, tham khảo cách xác định thành phần gia đình như sau

+ Thành phần cố nông: Cố nông là lớp vô sản ở nông thôn, thành phần này là những người nông dân nghèo không có ruộng đất, công cụ sản xuất, họ là những người sống chủ yếu bằng cách đi làm thuê hoặc ở mướn.

+ Thành phần bần nông: Những đối tượng thuộc tầng lớp bần nông là những con người nghèo khổ, sống trong chế độ cũ, thành phần bần nông có cuộc sống tốt hơn thành phần cố nông một chút vì có một phần nhỏ ruộng đất. Tuy nhiên những người thuộc tầng lớp này cũng phải đi làm thuê cho địa chủ hoặc lính canh để duy trì cuộc sống.

+ Thành phần trung nông: Là những đối tượng nông dân ít bị bóc lột và có tài sản riêng để tự do lao động để sinh sống.

+ Thành phần phú nông (địa chủ): Là những người có ruộng đất nhưng chỉ lao động một phần nhỏ và thường mượn người để cày cấy.

+ Thành phần công chức, viên chức: Là những người được tuyển dụng hoặc bổ nhiệm vào các chức danh trong cơ quan nhà Nước.

+ Thành phần dân nghèo: Là những con người có xuất thân nghèo khổ, đói kém.

+ Thành phần tiểu thương, thành phần tiểu chủ, thành phần tư sản, thành phần tiểu tư sản…Đây là các tầng lớp nhân dân có của cải, chuyên buôn bán nhỏ lẻ.

CBCCVC nhập THÔNG TIN TUYỂN DỤNG:

 • Ngày vào cơ quan, đơn vị: Bắt buộc nhập ngày vào cơ quan, đơn vị hiện đang làm việc.
 • Sở trường công tác
 • Học hàm
 • Chuyên ngành
 • Mã số thuế cá nhân
 • Các thông tin khác…

CBCCVC tiếp tục chọn phần II. Thông tin lương, phụ cấp:

Tại phần Diễn biến lương, chọn vào “Thêm một dòng” để thêm mới 1 bậc lương, chú ý nhập đầy đủ từ khi bắt đầu công tác đến hiện tại.

 • Nhập các thông tin diễn biến lương
 • Chọn loại lương Khoán hoặc lương hệ số -> hệ thống sẽ hiển thị các thông tin tương ứng yêu cầu nhập.

+ Nếu chọn lương là Lương khoán: Cán bộ nhập thông tin lương thỏa thuận theo hợp đồng đã ký

+ Nếu chọn lương là Lương hệ số: Cán bộ nhập thông tin hệ số lương

 • Các trường có dấu * là các trường bắt buộc nhập thông tin
 • Đính kèm văn bản quyết định theo các định dạng pdf, doc, docx, xlsx, xls,xlsm,ppt,pptx,png,jpeg,gif. File đính kèm tối đa 10MB
 • Chọn nút Lưu&Tạo mới để thêm 1 bậc lương tiếp theo; chọn nút Lưu & Đóng để lưu và thoát.

Phụ cấp cá nhân:

Tại vùng thông tin “Phụ cấp cá nhân”, nhấn vào “Thêm một dòng” -> hệ thống hiển thị màn hình thêm phụ cấp sau:

 • Chọn Tên phụ cấp, hệ thống hiển thị Loại phụ cấp tương ứng
 • Nhập Thời gian hiệu lực của phụ cấp và các thông tin hệ số, tỷ lệ tương ứng theo từng phụ cấp
 • Nếu tích vào “Có gia hạn”: hệ thống sẽ căn cứ vào đây để hiển thị cảnh báo khi sắp hết hạn
 • Đính kèm văn bản quyết định theo các định dạng pdf, doc, docx, xlsx, xls,xlsm,ppt,pptx,png,jpeg,gif. File đính kèm tối đa 10MB

CBCCVC chọn tiếp phần III. QUAN HỆ GIA ĐÌNH:

Tại vùng thông tin “Quan hệ nhân thân”, nhấn vào  “Thêm một dòng” => hệ thống hiển thị màn hình thêm mới quan hệ nhân thân sau:

 • Nhập các thông tin về nhân thân của bản thân và thông tin nhân thân bên Vợ/Chồng
 • Nếu nhân thân làm cùng cơ quan thì tích chọn “Cùng cơ quan”
 • Nếu nhân thân là người phụ thuộc của Cán bộ thì tích chọn “Người phụ thuộc”
 • Nếu nhân thân đã mất thì tích vào “Đã mất”
 • Đính kèm theo các định dạng pdf, doc, docx, xlsx, xls,xlsm,ppt,pptx,png,jpeg,gif. File đính kèm tối đa 10MB

CBCCVC nhập tiếp phần IV. Trình độ đào tạo, chứng chỉ, bồi dưỡng:

 • Nhập thông tin trình độ đào tạo
 • Với các thông tin như “Cơ sở đào tạo”, CBCCVC không tìm thấy cơ sở đào tạo của mình thì có thể liên hệ với CB vụ TCCB để yêu cầu bổ sung “Cơ sở đào tạo” để phục vụ chọn cơ sở đào tạo của mình.
 • Với các thông tin ẩn mờ là các thông tin không cần nhập tại vùng dữ liệu này và sẽ được bổ sung ở các màn hình nghiệp vụ chính khác.
 • Có thể chọn nhiều thông tin kỹ năng mềm

Trình độ chuyên môn:

Lưu ý: Chỉ nhập thông tin trình độ từ Trung cấp trở lên

Tại vùng thông tin “Trình độ chuyên môn”, nhấn vào  “Thêm một dòng” => hệ thống hiển thị màn hình thêm mới trình độ chuyên môn sau:

CBCCVC nhập các thông tin tại màn hình

Lưu ý: Trình độ chuyên môn nào được tích vào “Trình độ chính” thì sẽ được hiểu là “Trình độ chuyên môn cao nhất”. Trong các bản ghi trình độ chuyên môn thì chỉ được phép đặt một bản ghi dữ liệu là “Trình độ chính”.

 • Đính kèm theo các định dạng pdf, doc, docx, xlsx,xls,xlsm,ppt,pptx,png,jpeg,gif. File đính kèm tối đa 10MB

Lý luận chính trị:

Tại vùng thông tin “Lý luận chính trị”, nhấn vào  “Thêm một dòng” => hệ thống hiển thị màn hình thêm mới sau:

CBCCVC nhập các thông tin tại màn hình

 • CBCCVC nhập “Tên cơ sở đào tạo” nếu không tìm thấy “Cơ sở đào tạo” trong danh sách chọn
 • Đính kèm theo các định dạng pdf, doc, docx, xlsx,xls,xlsm,ppt,pptx,png,jpeg,gif. File đính kèm tối đa 10MB

Quản lý nhà nước:

Tại vùng thông tin “Quản lý nhà nước”, nhấn vào  “Thêm một dòng” => hệ thống hiển thị màn hình thêm mới sau:

CBCCVC nhập các thông tin tại màn hình

 • CBCCVC nhập “Tên cơ sở đào tạo” nếu không tìm thấy “Cơ sở đào tạo” trong danh sách chọn
 • Đính kèm theo các định dạng pdf, doc, docx, xlsx,xls,xlsm,ppt,pptx,png,jpeg,gif. File đính kèm tối đa 10MB

Tin học, Ngoại ngữ:

CBCCVC nhập các thông tin tại màn hình

 • CBCCVC nhập “Tên cơ sở đào tạo” nếu không tìm thấy “Cơ sở đào tạo” trong danh sách chọn
 • Đính kèm theo các định dạng pdf, doc, docx, xlsx,xls,xlsm,ppt,pptx,png,jpeg,gif. File đính kèm tối đa 10MB

Tại vùng thông tin “Ngoại ngữ”, nhấn vào  “Thêm một dòng” => hệ thống hiển thị màn hình thêm mới:

CBCCVC nhập các thông tin tại màn hình

 • CBCCVC nhập “Tên cơ sở đào tạo” nếu không tìm thấy “Cơ sở đào tạo” trong danh sách chọn
 • Đính kèm theo các định dạng pdf, doc, docx, xlsx,xls,xlsm,ppt,pptx,png,jpeg,gif. File đính kèm tối đa 10MB

Bồi dưỡng Quốc phòng – An ninh

Tại vùng thông tin “Bồi dưỡng Quốc phòng – An ninh”, nhấn vào  “Thêm một dòng” => hệ thống hiển thị màn hình thêm mới:

CBCCVC nhập các thông tin tại màn hình

 • CBCCVC nhập “Tên cơ sở đào tạo” nếu không tìm thấy “Cơ sở đào tạo” trong danh sách chọn
 • Đính kèm theo các định dạng pdf, doc, docx, xlsx,xls,xlsm,ppt,pptx,png,jpeg,gif. File đính kèm tối đa 10MB

Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp/ nghiệp vụ chuyên ngành:

Tại vùng thông tin “Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp/ nghiệp vụ chuyên ngành”, nhấn vào  “Thêm một dòng” => hệ thống hiển thị màn hình thêm mới:

Nhập các thông tin chức danh nghề nghiệp

 • Đính kèm theo các định dạng pdf, doc, docx, xlsx,xls,xlsm,ppt,pptx,png,jpeg,gif. File đính kèm tối đa 10MB

Nhập thêm các thông tin khác nếu có.

CBCCVC nhập tiếp phần V. TUYỂN DỤNG, QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Tại vùng thông tin “quá trình công tác”, nhấn vào  “Thêm một dòng” => hệ thống hiển thị màn hình thêm mới sau:

Thực hiện nhập các thông tin quá trình công tác của CBCCVC và thực hiện lưu dữ liệu

Nếu công tác trong cùng ngành đang làm việc thì tích vào “Trong ngành”

 • Đính kèm theo các định dạng pdf, doc, docx, xlsx,xls,xlsm,ppt,pptx,png,jpeg,gif. File đính kèm tối đa 10MB

Quá trình đi nước ngoài

Tại vùng thông tin “quá trình đi nước ngoài”, nhấn vào  “Thêm một dòng” => hệ thống hiển thị màn hình thêm mới:

 • Nhập thông tin quá trình đi nước ngoài
 • Nếu chọn “Loại đơn vị” là “Đơn vị trong hệ thống” thì chọn “Đơn vị cử đi” trong danh sách của hệ thống
 • Nếu chọn “Loại đơn vị” là “Đơn vị ngoài hệ thống” thì nhập thông tin “Đơn vị của đi”
 • Đính kèm theo các định dạng pdf, doc, docx, xlsx,xls,xlsm,ppt,pptx,png,jpeg,gif. File đính kèm tối đa 10MB

CBCCVC nhập tiếp phần VI. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT:

Khen thưởng

Tại vùng thông tin “Khen thưởng”, nhấn vào  “Thêm một dòng” => hệ thống hiển thị màn hình thêm mới sau:

Nhập thông tin khen thưởng, các dấu * là các thông tin bắt buộc nhập

Khi tích vào “Khen thưởng cao nhất”: Lựa chọn hình thức khen thưởng cao nhất

Chỉ được phép chọn một hình thức khen thưởng cao nhất

Khi tích vào “Đã xét điều chỉnh lương”: Hệ thống sẽ căn cứ để thông báo khi có đợt xét điều chỉnh lương

 • Đính kèm theo các định dạng pdf, doc, docx, xlsx,xls,xlsm,ppt,pptx,png,jpeg,gif. File đính kèm tối đa 10MB

Kỷ luật

Tại vùng thông tin “Kỷ luật”, nhấn vào  “Thêm một dòng” => hệ thống hiển thị màn hình thêm mới:

Khi tích vào “Kỷ luật cao nhất”:  Lựa chọn hình thức kỷ luật cao nhất. Chỉ được phép chọn 1 hình thức kỷ luật  là hình thức cao nhất

 • Đính kèm theo các định dạng pdf, doc, docx, xlsx,xls,xlsm,ppt,pptx,png,jpeg,gif. File đính kèm tối đa 10MB

CBCCVC nhập tiếp phần VII. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI:

Đánh giá nhân sự

Tại vùng thông tin “Đánh giá nhân sự”, nhấn vào  “Thêm một dòng” => hệ thống hiển thị màn hình thêm mới sau:

Cán bộ nhập kết quả đánh giá từng năm

 • Đính kèm theo các định dạng pdf, doc, docx, xlsx,xls,xlsm,ppt,pptx,png,jpeg,gif. File đính kèm tối đa 10MB

Nhận xét, đánh giá của cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ, công chức

Nhập thông tin nhận xét, đánh giá của cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ, công chức

CBCCVC nhập tiếp phần VIII. THÔNG TIN ĐẢNG, ĐOÀN:

Nhóm thông tin Đảng

 • Nếu là đảng viên thì tích chọn “Đảng viên”, hệ thống hiển thị cho phép nhập các thông tin Đảng

+ Thực hiện nhập các thông tin Đảng, thông tin kết nạp dự bị, chính thức hoặc thông tin kết nạp lần 2 (nếu có)

+ Nhấn vào “Thêm một dòng” tại nhóm “Quá trình sinh hoạt Đảng” để nhập quá trình sinh hoạt Đảng

Quá trình sinh hoạt Đoàn

Tại nhóm thông tin “Quá trình sinh hoạt Đoàn”, CBCCVC chọn “Thêm một dòng” để nhập quá trình sinh hoạt Đoàn

CBCCVC tiếp tục phần IX. Đặc điểm lịch sử bản thân, mục tiêu, sở thích

CBCCVC nhập thông tin về đặc điểm lịch sử bản thân, mục tiêu, sở thích của bản thân

 • CBCCVC nhấn vào “Thêm một dòng” tại thông tin “Bản thân có làm việc trong chế độ cũ” để nhập quá trình làm việc trong chế độ cũ
 • CBCCVC nhấn vào “Thêm một dòng” tại thông tin “Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội,…ở nước ngoài” để nhập các thông tin có liên quan đến tham gia, có quan hệ với tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội ở nước ngoài.

CBCCVC nhập tiếp phần X. Hoàn cảnh kinh tế gia đình

CBCCVC nhập các thông tin về nguồn thu nhập chính của gia đình hàng năm

CBCCVC chọn “Thêm một dòng” tại nhóm thông tin “Nhà ở” để nhập thông tin về nhà ở

CBCCVC chọn “Thêm một dòng” tại nhóm thông tin “Đất ở” để nhập thông tin đất ở

Đính kèm theo các định dạng pdf, doc, docx, xlsx,xls,xlsm,ppt,pptx,png,jpeg,gif. File đính kèm tối đa 10MB

CBCCVC nhập tiếp phần XI. Thông tin khác:

 • CBCCVC nhập các thông tin về sức khỏe
 • CBCCVC nhập thông tin quá trình khám sức khỏe hàng năm: Tại nhóm “Thông tin khám sức khỏe”, CBCCVC chọn “Thêm một dòng” để nhập thông tin khám sức khỏe cho các năm
 • Đính kèm theo các định dạng pdf, doc, docx, xlsx,xls,xlsm,ppt,pptx,png,jpeg,gif. File đính kèm tối đa 10MB
 • CBCCVC nhập thông tin tiêm chủng: Tại nhóm “Thông tin tiêm chủng”, CBCCVC chọn “Thêm một dòng” để nhập thông tin tiêm chủng
 • CBCCVC nhập thông tin tham gia tổ chức xã hội: Tại nhóm “Tham gia tổ chức xã hội”, CBCCVC chọn “Thêm một dòng” để nhập thông tin
 • Đính kèm theo các định dạng pdf, doc, docx, xlsx,xls,xlsm,ppt,pptx,png,jpeg,gif. File đính kèm tối đa 10MB
 • CBCCVC nhập thông tin tham gia nghiên cứu khoa học: Tại nhóm “Tham gia nghiên cứu khoa học”, CBCCVC chọn “Thêm một dòng” để nhập thông tin

SAU KHI NHẬP ĐẦY ĐỦ CÁC THÔNG TIN TRÊN, CBCCVC NHẤN NÚT LƯU, KIỂM TRA LẠI THÔNG TIN VÀ NHẤN NÚT GỬI XÁC NHẬN.

Như vậy bạn đã hoàn tất quá trình nhập thông tin khai báo trên hệ thống Quản lý Cán bộ, công chức, viên chức.

Các bạn có thể tham khảo thêm Video dưới đây:

Trân trọng cảm ơn các bạn đã theo dõi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *